• Elämä
 • Työt Suomessa koti Sveitsissä – ANobAG

  Matterhorn

  Taloudellisesti tämä ei ollut mikään paras ratkaisu, vaikkakin siinä hetkessä melkolailla täydellinen.

  Työskentelin viime vuonna hetken suomalaiselle työnantajalle Sveitsissä asuen (ja kotitoimistolla naputellen ja videoneuvotellen). Olin ns. ANobAG eli ”Arbeitnehmende ohne beitragspflichtigen Arbeitgeber”; sain palkkani  Suomesta ja maksoin sitten pakolliset sairaus-, tapaturma-, työttömyys- ja eläkevakuutukseni Sveitsiin.

  Myös ansiotuloveroni maksoin Sveitsiin, mutta tämän voi myös tehdä maksaen veronsa Suomeen. Ja joissain tapauksissa täytyykin; minulla syy tällaiseen ratkaisuun oli Suomen ja Sveitsin verosopimukset ja Sveitsiin jo ns. juurrutettu koti ja verojenmaksuhistoria.

  Tämä ratkaisu teki minusta tavallaan yrittäjän kaltaisen, joka kuitenkin yrittäjän laskutuksen sijaan oli suoraan yrityksen palkkalistoilla. Ja koska tämä järjestely voi tulla useammallekin pohdittavaksi, vaikkapa tapauksessa jossa perheenjäsen tekee töitä ja asuu Sveitsissä mutta itsellä ns. etätyöt onnistuisi paremmin Suomeen, ajattelin jakaa oppini järjestelystä tässä. 

  Sveitsiläinen elämänlaatu suomalaisella yrityskulttuurilla

  Vaikka pidemmän päälle yhdistelmä suomalainen palkkataso ja Sveitsin elinkustannukset eivät kovinkaan hyvin yhteen sovi – taloudellisesti järkevämpi ratkaisu olisi oikeastaan tehdä töitä Sveitsiläiselle firmalle sveitsiläisellä palkkatasolla, asuen Suomessa (ja vielä niin että opinnot, lasten koulut ja oma sairaanhoito tarvittaessa hoituisi myös Suomessa) –  oli järjestely omalla kohdallani mitä parhain parin kuukauden ajan pandemian keskellä.

  Sain tehdä kivoja mutta vaativia töitä – pandemian aikana turvallisesti kotona – ja maksaa veroni ja sairasvakuutukseni Sveitsiin, jossa veroilla ja vakuutusmaksuilla rahoitettuja palveluita käytän, ja jossa nyt olen viime vuosina jo muutenkin vakuutusmaksuja maksellut suoraan täkäläisille tahoille.

  Samalla sain nauttia rakkaasta sveitsiläisestä elämänlaadusta ja täkäläisen perheeni seurasta lähes joka päivä, ja avittaa suomalaista yritystä eteenpäin maailmanvalloituksessaan. 

  Huom. Tätä ratkaisua voi myös toki käyttää muidenkin maiden kuin Suomen työnantajille työskennellessä, käytän tässä nyt esimerkkinä Suomea koska siitä itselläni omakohtaista kokemusta. 

   

  ANobAG eli työntekijä ilman maksuvelvollista työnantajaa

  ANobAG on siis lyhenne termistä Arbeitnehmende ohne beitragspflichtigen Arbeitgeber; vapaasti suomennettuna työntekijä ilman maksuvelvollista työnantajaa.

  Maksuilla tarkoitetaan tässä tapauksessa työantajan työntekijästä maksavia Sveitsin lakisääteisiä tapaturma, eläke-, invalidisaatio-, sairaus- ja työttömyysvakuutusmaksuja (AHV/IV, EO, ALV). Lapsellisilla myös lapsilisä ja esimerkiksi vanhempainpäivärahat maksetaan järjestelyssä näiden vakuutusten kautta.

  Nämä vakuutukset ja näiden maksut ovat pakollisia kaikille työtä tekeville Sveitsin kansalaisille, sekä maan asumis/työluvan haltijoille 17 -ikävuodesta työeläkeikään (naisilla 64 vuotta ja miehillä 65 vuotta), muutamin poikkeuksin. 

  Näiden määrä lasketaan palkasta tietyin prosenttiosuuksin ja mm. Schwyzin kantonin viranomaiset tarjoavat sivuillaan seuraavan viitteellisen taulukon maksujen määrästä:

  Contributions to AHV / IV / EO   10.6%
  ALV 1 contributions (up to CHF 148,200)     2.2%
  ALV2 contributions (from CHF 148,201)     1.0%
  Contributions to family allowances     1.3%
  Administrative fee     4.0%

  Poiketen yleisemmästä järjestelmästä, jossa työnantaja hoitaa näiden vakuutuksen hankinnan ja vakuutusmaksujen maksamisen työntekijän osalta, ANobAG -järjestelyssä työntekijä ottaa siis omalle vastuulleen näiden maksujen ja vakuutuksen hankkimisen ja maksamisen. 

   

  Vaadittavat vakuutukset ja lomakkeet ANobAG -järjestelyssä

  ANobAG tekee siis työntekijästä tavallaan yrittäjän, joka kuitenkin laskutuksen sijaan saa suomalaiselta työnantajalta palkan kuin muutkin yrityksen työntekijät, ottaen samalla omalle vastuulleen sairas-, tapaturma-, työttömyys- ja työeläkevakuutukset ja niiden maksamisen.

  ANobAG:ina työskennellessä ja toimiessa AHV ja IV maksut hoituvat kantonin Ausgleichskassen kautta lomakkeilla ja heidän laskunsa maksamalla ja tämän päälle sinun on ANobAGina hankittava itsellesi tapaturmavakuutus (hoituu usein kätevimmin oman perussairasvakuutuksen toimittajan kautta) sekä järjestettävä eläkevakuutus itse valitsemasi toimijan kautta.

  Työeläkevakuutuksen voi Sveitsissä hankkia useimmista pankeista ja vakuutusyhtiöistä, joko pelkästään 2 pilarin muodossa tai sitten 2 ja 3 pilarin. En nyt tässä avaa niitä tarkemmin vaan suosittelen konsultoimaan oikeita alan ammattilaisia ja yrityksiä näiden järjestelyssä parhaalla tavalla, mutta mainitsen vielä että ANobAG:na on mahdollista myös järjestellä eläkevakuutus suomalaisen työnantajan kautta, tai muun kuin sveitsiläisen eläkevakuuttajan kautta.

  Kunhan muistaa että Sveitsin asuinkantonisi Ausgleichskassen vastuulla on näiden kaikkien vakuutusten voimassaolon tarkistukset ja varmistukset ja kuvioon tulevat mukaan myös Sveitsin yleiset lait eläkkeistä ja eläkevakuutuksista sekä niiden maksusta ajallaan.

  Tärkeintä ei ole tarkalleen mikä vakuutus on kyseessä, vaan se että kaikki nämä vaadittavat vakuutukset sinulta löytyvät ja niiden määrä on riittävä turvaamaan tulevaisuudessa jos ja kun näiden varaan täytyy siirtyä ansiotyön sijaan.

  Suomen viranomaisille ANobAG:n täytyy myös muistaa toimittaa A1(E101)-todistus, joka kertoo että työntekijä kuuluu asuinvaltionsa sosiaaliturvan piiriin eikä työskentelyvaltiossa eli tässä tapauksessa Suomessa peritä siis vakuutusmaksuja. Suomessa A1-todistuksen myöntää Eläketurvakeskus. 

  Järjesteltävää tulee tässä ratkaisussa työntekijälle hieman enemmän kuin näiden asioiden hoituessa työantajan puolelta, mutta toisaalta ANobAG:lla on suurempi vapaus valita sairas-, tapaturma ja työeläkevakuutuksensa useiden tarjoajien väliltä.

  Huom. En nyt tässä jutussa käsittele tarkemmin myöskään Sveitsin työttömyysvakuutusjärjestelmää, mutta mainittakoon että Sveitsissä ei tarvitse/voi Suomen tapaan valita eri kassojen väliltä, vaan työttömyysvakuutusmaksut ovat kaikille pakollisia ja kaikki työntekijät ovat Sveitsissä automaattisesti yleisen työttömyyskassan jäseniä ja näin oikeutettuja ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan, kunhan tietyt yleiset ehdot ja vaatimukset täyttyvät. Toivottavasti kuitenkaan et joudu näitä koskaan tarkemmin selvittämään.

   

  ANobAG ilmoitus 

  ANobAG:ksi ilmoittaudutaan Sveitsissä oman kantonin AHV/IHV toimistoon eli Ausgleichskasse:n. Sveitsin federalistisesta järjestelmästä johtuen täältä ei löydy siis koko maan kattavaa Kelaa, vaan sosiaali- ja työttömyysturva-asiat, muiden muassa, hoidetaan alueittaan kantoneiden omissa Ausgleichskasseissa.

  Miten helposti asiat yksityiskohtaisemmin hoituvat vaihtelee hieman kantoneittain, mutta nopealla vilkaisulla usemmastakin kantonista löytyy jonkinlaiset nettisivut ihan riittävän selkeine ohjeineen mitä tällainen järjestely vaatii, ja minne vaadittavat lomakkeet ja todisteet pitää toimittaa.

  Käytän tässä jutussa esimerkkinä Schwyzin kantonia, jonka Ausglichskassen sivuilta löytyy oma osionsa ANobAG – tapauksille. Linkki tässä.

  ANobAG -järjestely vaatii suomalaiselta/EU kansalaisilta alkuvaiheessa täyttämään kaksi dokumenttia Sveitsissä Ausgleichskasselle (”Anmeldung für Arbeitnehmer ohne beitragspflichtigen Arbeitgeber” ja
  ”Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemäss Art. 21 Abs. 2 VO 987/09”) ja lisäksi vakuutusasiakirjat ja -kuvaukset tapaturmavakuutuksen  ja työeläkevakuutuksen järjestäjiltä, osoittamaan voimassa olevat vakuutukset. 

  Lisäksi Sveitsissä asuessasi sinulta täytyy löytyä pakollinen sairasvakuutus (ei-työhönsidottu) ja verotus täytyy myöskin selvittää niin että maksatko ansiotulon verot Suomeen vai Sveitsiin (minä maksoin Sveitsiin maiden välisen verosopimuksen ja muiden henkilökohtaisten syiden vuoksi, mutta useimmiten ansiotyö verotetaan työnantajan kotimaassa, joten harkitessasi ANobAG:ia selvitä verottajan kanssa juuri sinua koskeva käytäntö).

  Ps. Se mille tilille työnantaja palkan maksaa on sovittavissa työnantajan kanssa yhteisymmärryksessä. Omalla kohdallani paras ratkaisu oli palkanmaksu edelleen Suomessa hallitsemalleni tilille, mutta useimmiten näistä maksuista Sveitsin päässä johtuen hyvä ratkaisu on myös pyytää palkanmaksu suoraan Sveitsiläiselle tilille, jos se vain työnantajalle sopii. 

  Lopulta kun kaikki vakuutukset on hankittu, lomakkeet täytetty ja oikeaan osoitteeseen lähetetty ja perille saapuneiksi ilmoitettu, alat vain työskentelemään ja jatkamaan elämääsi Sveitsissä.